Natriumdikromat för läder garvning

1. Fysikalisk-kemiska egenskaper Engelska namn: natriumdikromat Alternativt namn: natriumbikromat Kemisk formel: Na2Cr2O7 · 2H2O Relativ molekylmassa: 297.99 Typ av kemikalier: oorganiskt ämne-dikromat-natriumsalt Typ av kontroll: natriumdikromat (giftigt) Förvaring: förvara det i stängd...

chatta nu