Kaliumfluorosilikat för aluminium och magnesiumsmältning

Kaliumfluorosilikat för aluminium och magnesiumsmältning

Kaliumfluorkilikat har hygroskopisk egenskap. Lite lösligt i vatten. Lösligheten ökar något med ökande temperatur. Det används ofta för träbehållning, keramiktillverkning, smältning av aluminium och magnesium, jordbruksbekämpningsmedel, optisk glasframställning, syntetisk ...

chatta nu