Hem > Kunskap > Innehåll
Tillämpning av natriumdikromat
Sep 19, 2018

Används för produktion av kromanhydrid, kaliumdikromat, ammoniumdikromat, saltbaserat kromsulfat, blykromgult, kopparkromrödt, löst kromgult, kromoxidgrönt och annat råmaterial, produktion av alkaliska blåfärgämnen, sackarin, syntetisk kamfer och syntetfiberoxidant. Läkemedelsindustrin används som oxidationsmedel för framställning av aminfenylsulfon, bensenbensokain, folsyra, Reveno ye. Färgnings- och tryckindustrin används som oxidationsmedel vid färgning av anilinfärger, ett efterbehandlingsmedel vid färgning med färgfärg för mervärdesskikt, och en mordant vid färgning med sura färgämnen. Solariumindustrin används som solarium. Elektropläteringsindustrin används för galvanisering efter passivationsbehandling för att öka ljusstyrkan. Glasindustrin används som ett grönt färgämne.