Hem > Kunskap > Innehåll
Matter som behöver uppmärksamhet vid lagring av natriumdikromat
Sep 19, 2018

Förvaras i ett kallt, torrt, välventilerat lager. Håll dig borta från eld och värme. Förvaringstemperatur högst 35 ℃, relativ fuktighet högst 75%. Packningstätning. Skulle vara med reduktionsmedel, alkohol och annan separat förvaring, undvik blandad lagring. Förvaringsområdet ska vara utrustat med lämpliga material för att rymma läckage.