Hem > Kunskap > Innehåll
Metoder för analys av kromsyra
Sep 19, 2018

Bestämning av halten av kromsyra i luften: efter provet samlades in genom filtret, upplöst med svavelsyra, och sedan genom kolorimetri (Niosh method) efter tillägger difenyl Kabbah.

Bestämning av kromsyra i vatten: efter utvinning, provet bestäms genom atomabsorptionsspektrometri eller kolorimetrisk metod. Avfallshantering metod: koncentrerad kromsyra avfall sprit konverteras till trevärt krom efter kemisk reduktion, justera ph-värdet i lösningen, göra det fällning, sediment av kemiska avfall deponi behandling.