Hem > Kunskap > Innehåll
Fysikalisk-kemiska egenskaper av tre krom klorid
Sep 19, 2018

Krom klorid är mestadels lila monoklina crystal, krom ion i den oktaedriska utrymme som bildas av kloridjon på hexahedron. Den relativa densiteten är 1,76 g/cm3 och smältpunkten ligger 83 grader tätheten är 2,87.

Det är lätt att deliquescence, lösligt i vatten, lila i utspädd lösning, grön i koncentrerad lösning och pH i 0.2mol / L lösning är 2.4. Löslig i alkohol, något lösligt i aceton, nästan olösligt i eter.

Stabil vid rumstemperatur och atmosfärstryck att undvika ljus, öppen eld och hög temperatur. Sublimera på 950 grader Celsius och sönderdelas vid 1300 grader Celsius.