Hem > Kunskap > Innehåll
De fysikaliska egenskaperna hos natriumdikromat
Sep 19, 2018

Utseende och karaktär: orange-röd kristallisering, lätt att hygroskopisk.

Smältpunkt (℃): 357 (vattenfri)

Relativ densitet (vatten = 1): 2,35

Kokpunkt (℃): 400 (vattenfri)

Molekylformel: Na2cr207 2H2O

Molekylvikt: 297,99 Löslighet: Löslig i vatten, olöslig i alkohol.