Hem > Kunskap > Innehåll
Natriumdikromatets stabilitet
Sep 19, 2018

1. Lätt att hygroskopiskt, pulver. är ett starkt oxidationsmedel. Kontakt med organisk materialfriktion, påverkan kan orsaka förbränning. Korrosionsbeständighet.

Lätt att reducera till trivalent krom.

2. Stabilitet: Stabil.

3. Förbjuden ligand: Starkt reduktionsmedel, alkohol, vatten, aktivt metallpulver, svavel, fosfor, syra.

4. Förhållanden som ska undvikas kontakta: fuktig luft. 5. Risk för aggregering: ej aggregerad.