Hem > Kunskap > Innehåll
Tre krom klorid användning
Sep 19, 2018

1. den är lämplig för alla typer av krom som innehåller katalysatorer.

2. det kan också användas som betningsmedel, krom tillsats och krom reagens för trevärt kromplätering.

3. det kan också användas som råvara för att producera andra kromsalter och tillverkning chrome som innehåller pigment.