Hem > Kunskap > Innehåll
Användning av kromsyra
Sep 19, 2018

Kromsyra används mest i laboratoriet som rengöringsvätska, både surt och oxiderande, kan avlägsna smuts och olösliga ämnen på de inre och yttre väggarna av experimentella instrument.

Kromsyra kan blandas med oxidationsmedel. Många organiska föreningar kan oxideras med kromsyra och många hexavalenta krombaserade oxidanter har utvecklats.

Kromsyra kan också användas för förkromning, högrenhetskrom, som används vid framställning av pigment, mordanter, läkemedel och kol, som också används vid framställning av vissa glasyrer och glasmålningar.