Denim Tvätt Kalium Permanganate

Denim Tvätt Kalium Permanganate

Kaliumpermanganat med stark oxiderande egenskap kan delta i oxidationsreaktion vid produktion av denimtvätt, vilket ökar i ytjämnhet av plastfilm till förmån för bläckadhesion. Kaliumpermanganat kan reagera med surt medium i aktivt syre för att förstöra naturligt pigment ...

chatta nu