Gasrening Kaliumpermanganat

Gasrening Kaliumpermanganat

Blandat med aktiverat aluminiumoxid och andra bindemedel, kaliumpermanganat i flytande form kan impregneras i pellets som kemiska medier för att effektivt oxidera gasformiga föroreningar, inklusive svaveldioxid, vätesulfid, kväveoxid, formaldehyd, lågmolekylära aldehyder och organiska ...

chatta nu