Jordbearbetning Kalium Permanganate Permanganate

Jordbearbetning Kalium Permanganate Permanganate

Fenantren, pyren och kolväte samt organiska föreningar kan avlägsnas från marken genom starkt oxiderbarhet av kaliumpermanganat för att effektivt förhindra mantel, svart mögel, dämpning och rotrot från att inträffa. Förbered vattenlösning av kaliumpermanganat med ...

chatta nu