Hem > Nyheter > Innehåll
Farmakologiska effekter av kaliumpermanganat
Sep 19, 2018

Genom den aktiva gruppen av oxiderande bakterier, den bakteriedödande effekten, kaliumpermanganat kan effektivt döda alla typer av bakteriell avel, svampar, Mycobacterium tuberculosis, men också inaktiverat hepatit B-virus och sporer men det tar lång tid till spore effekten. Organiskt material värms upp och påskyndar oxidering reaktionen i sura eller alkaliska förhållanden. Vid olika ph förhållanden, oxidationsreaktionen är framstående, i den sura lösningen själv reduceras till färglös två-valent mangan föreningar, i neutral eller basisk lösning reduceras till brun mangandioxid och protein komplex nederbörd. Låg koncentration har antibakteriell, sammandragande, hemostas, deodorisering och andra effekter. Höga koncentrationer är irriterande och frätande. Dess antibakteriella åtgärder är starkare än väteperoxid.