Hem > Nyheter > Innehåll
Fysikalisk-kemiska egenskaper av natrium permanganat
Sep 19, 2018

Karaktär: röd lila kristaller eller pulver.

Relativ densitet: 2,47

Löslighet: löslig i vatten, etanol och eter, lösligt i flytande ammoniak.

Smältpunkt: 170 grader C

Kokpunkt: 100 grader C

Lagringsvillkor: storehouse ventilation, lätt lastning och lossning, separat från organisk materia, reduktionsmedel och svavel fosfor eldfarligt materiellt.