Hem > Nyheter > Innehåll
Kaliumpermanganat fysikalisk-kemiska egenskaper
Sep 19, 2018

Utseende och karaktär: Lila kristallina fasta substanser

Löslighet: Löslig i vatten, lög, lättlöslig i metanol, aceton, svavelsyra

Densitet: 1,01 g / mlat 25 ° c

Smältpunkt: 240 ° C

Löslighet i vatten: 6.4 g / 100 ML (20ºc) Stabilitet: stabil, men kontakt med brandfarliga material kan orsaka brand. Ämnen som bör undvikas inkluderar reduktionsmedel, starka syror, organiska material, brandfarliga material, peroxider, alkoholer och kemiskt aktiva metaller.

Starkt oxidationsmedel. Förvaringsförhållanden: Förvaringsutrymme, lätt lätt lossning, med organiskt material, reduktionsmedel, svavelfosfor brandfarligt lagringsutrymme