Hem > Nyheter > Innehåll
Kalium Permanganate Fastighet
Sep 19, 2018

I kemisk produktion, som används i stor utsträckning som oxidant, såsom sockerraffinering, C-vitamin, isoniazid och benso-syra, som ett konserveringsmedel, desinfektionsmedel, deodorant och motgift, vid vattenrening och avloppsrening, vattenbehandlingsmedel för att oxidera vätesulfid, fenol , järn, mangan och organiska, oorganiska och andra föroreningar, Kontrollluft och avfärgning; i gasrening kan spår svavel, arsenik, fosfor, silan, boran och sulfider avlägsnas; vid gruvdrift och metallurgi, för separation av molybden från koppar, avlägsnande av föroreningar från zink och kadmium och flotation av föreningar, oxidationsmedel för speciella tyger, vaxer, fetter och hartser, Färgämnen för trä och koppar.