Hem > Nyheter > Innehåll
Natriumdikromat
Sep 19, 2018

Röd till orange-röda kristaller. Lite hygroskopisk. 100 ℃ förlust av kristallint vatten, ca 400 ℃ börja sönderdelning. Lösligt i vatten, olösligt i etanol, vattenlösning är sur. 1% pH-värdet av vattenlösning är 4,10% vattenlösning ph är 3,5. Den relativa densiteten är 2.348. Smältpunkt 356,7 ℃ (vattenfri produkt). Det finns stark oxidation, och organisk friktion eller påverkan kan orsaka förbränning.