Hem > Nyheter > Innehåll
Natriumpermanganat
Sep 19, 2018

Vanliga kemiska produkter av natriumpermanganat. Det kan användas som oxidant, baktericid, motgift och kan också användas som ersättning för kaliumpermanganat. Explosion sker i svavelsyra, ammoniumsalt eller väteperoxid. Glycerin och etanol kan orsaka spontan förbränning. Kontakt med reduktionsmedel, organiska föreningar och brandfarliga ämnen som svavel och fosfor orsakar risk för förbränning och explosion.