Produkt

 • Mangansalt

  Mangansalt

  Ett permanganat är det allmänna namnet för en kemisk förening innehållande manganitjonen, (MnO-4). Eftersom mangan är i +7-oxidationstillståndet är permanganatjonen ett starkt oxidationsmedel. Jonen har tetrahedral geometri. Permanganatlösningar är lila i färg och är stabila i neutralt eller något alkaliskt medium.

  View all Proudcts >>
 • Krom

  Krom

  Kromatsalter innehåller kromatanjonen, CrO2-4. Dikromatsalter innehåller dikromatanjonen, Cr2O2-7. De är oxyanjoner av krom i 6 + oxidationstillståndet. De är måttligt starka oxidationsmedel. I en vattenhaltig lösning kan kromat- och dikromatjoner vara omkörbara.

  View all Proudcts >>
 • fluorosilicate

  fluorosilicate

  Vit luktfri och smaklös hexagonal eller kubisk kristall eller pulver. Den relativa densiteten är 3,08 (hexagonal) eller 2,665 (kubik, 17 ° C). Det är hygroskopiskt. Lätt lösligt i vatten, lösligt i saltsyra, lösligheten ökade något med ökande temperatur. Olöslig i alkohol. Hydrolys i hett vatten producerar kiselsyra.

  View all Proudcts >>